Garantiitingimused

1. ÜLDIST
  1.1 www.diagnostikaseadmed.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantii protseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.
  1.1.1 www.diagnostikaseadmed.ee vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline.
  1.2 Garantiihoolduse teostamise aluseks on www.diagnostikaseadmed.ee poolt väljastatud arve/ saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on www.diagnostikaseadmed.ee õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
  1.3 Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektsuses (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).
  1.4 Klient kohustub seadme ära viima kuue (6) kuu jooksul arvestades töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on Diagnostikaseadmed OÜ-l  õigus seade utiliseerida.
  1.5 Varuosadel kehtib garantii juhul, kui kõik varuosad on paigaldatud selleks tööks ettenähtud autoremondiga tegelevas ettevõttes.
2. GARANTIIAEG
  2.1 Garantiiperiood kehtib üleandmise hetkest, mis on märgitud arve/ saatelehele.
  2.2 Garantiiaja pikkus ja regeerimis- või hooldamisaja kestus on määratletud maaletooja poolt.
3. GARANTII TEOSTAMINE
  3.1 Garantii remon teostatakse tootjatehase kaudu.
  3.2 Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga. Kui asendamine ei ole võimalik tagastatakse ostusumma.
4. GARANTII ALLA EI KUULU:
  4.1 Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CDDVD plaadid, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
  4.2 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
  4.3 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
  4.4 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
  4.5 Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).