14-PÄEVANE TAGASTUSÕIGUS

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevaheni abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Diagnostikaseadmed OÜ e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Diagnostikaseadmed OÜ e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Diangostikaseadmed OÜe-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

Tarbija ei tohi enda nimele tooteid tootja poolt ettenähtud veebikeskonnas registreerida ega aktiveerida.


2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Diagnostikaseadmed OÜ e-poe aadressil info@diagnostikaseadmed.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5. Diagnostikaseadmed OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele tarbija ise järele tuleb või juhul kui tarbija valib tarneviisiks Kokkuleppel.

Kui mistahes Diagnostikaseadmed OÜ e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine.

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Diagnostikaseadmete OÜ e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot meie garantii- ja hooldusosakonnast info@diagnostikaseadmed.ee